www.vvlv.be © 2011 


Sponsors


In het hedendaagse voetbal zijn de vele sponsors heel belangrijk. Alles kost geld natuurlijk. Denk hierbij aan de kledij, onderhoud kleedkamer en kantine, aankoop en onderhoud sportmateriaal, onderhoud van het voetbalveld, de vele rekeningen voor vadertje staat, elektriciteit, enz. Een hele waslijst! Graag zouden we met de club enkele noodzakelijke renovatiewerken doen aan de accomodatie voor het nieuwe seizoen. Zonder de vele steun van de sponsors kan een voetbalploeg nog nauwelijks overleven. VV Leke-Vladslo is daarom zijn huidige sponsors zeer dankbaar voor de financiële steun en andere hulp.

 

Onder het nieuwe bewind van een vernieuwend bestuur is VV Leke-Vladslo nog op zoek naar nieuwe sponsors om op een gezonde manier de voetbalclub verder te kunnen leiden. Ook hopen we dat de huidige samenwerking met de vele sponsors in de toekomst kan worden verdergezet. Iedereen die zich wil engageren met financiële steun is daarom altijd zeer welkom! De vele mogelijkheden tot hulp kunnen samen met de mensen van het bestuur worden doorgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: kledijsponsoring, samenwerkingsakkoord, reclameborden, materiële hulp, reclame via de officiële facebookpagina, enz. Ook nieuwe voorstellen of ideeën tot hulp voor de club zijn altijd welkom!

 

Kortom de huidige sponsors en nieuwe sponsors zullen steeds met open armen worden ontvangen!!! Voor meer informatie kunt u steeds terecht via info@vvlv.be